Fortrolighedspolitik

1.    GENERELT

1.1    Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Pure Kids A/S ("Pure Kids A/S", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2    Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Pure Kids' hjemmesider.
1.3    Pure Kids A/S er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Pure Kids A/S kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


2.    HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN
2.1    Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.
2.1.1    Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion, samt fore-tage målrettet markedsføring, herunder kampagneoptimering og retargeting via Facebook, Adform og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.
2.1.2    Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.
2.2    Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på Hjemmesiden, indsamler vi de op-lysninger, du selv afgiver frivilligt, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
2.2.1    Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returne-re og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.
2.2.2    Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
2.3    Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
2.3.1    Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
2.3.2    Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra a.

3.    MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER
3.1    Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.
3.2    Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der er omhyggeligt udvalgt af os, og som behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspart-nere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden, betalingsafvikling, ud-sendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er under-lagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databe-handlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.
3.3    To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databe-handlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.
3.3.1    kopi af Google LLC's certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
3.3.2    kopi af Facebook Inc.'s certificering kan findes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

4.    DINE RETTIGHEDER
4.1    Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
4.2    Indsigtsretten
4.2.1    Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet om, og hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer, og hvor længe oplysningerne opbevares.
4.2.2    Du har ret til at få udleveret en maskinlæsbar kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig an-modning til kundeservice@purekids.dk. Vi vil besvare din forespørgsel inden for 30 dage. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
4.3    Retten til berigtigelse
4.3.1    Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Så snart du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
4.4    Retten til sletning
4.4.1    I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
4.5    Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 
4.5.1    Du har ret til at kræve begrænsning af de oplysninger vi behandler i fald det viser sig, at op-lysningerne er forkerte, måtte være ulovlige at behandle eller måtte vise sig ikke længere at være nødvendige for opfyldelse af det formål, hvorpå de er indhentet, og du i øvrigt har gjort indsigelser mod behandlingen.  
4.6    Retten til dataportabilitet
4.6.1    Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.
4.7    Retten til indsigelse
4.7.1    Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
4.7.2    Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
4.8    Retten til at tilbagekalde samtykke
4.8.1    Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kundeservice@purekids.dk.
4.9    Retten til at klage
4.9.1    Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

5.    SLETNING AF PERSONDATA
5.1    Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 2.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 1 år.
5.2    Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behand-ling af oplysningerne.
5.3    Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på Hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har fore-taget dit sidste køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gæl-dende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogfø-ringslovens krav.

6.    SIKKERHED
6.1    Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
6.2    Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7.    KONTAKTOPLYSNINGER
7.1    Pure Kids A/S er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

7.2    Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.4, kan du kontakte:

Pure Kids Denmark A/S
Blokken 81
3460 Birkerød

Tlf. nr.: 49 11 00 00
E-mail: info@racoonoutdoor.com

8.    ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN
8.1    Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.
8.2    Hvis du har tilmeldt dig vores kundeklub, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information til din registrerede e-mailadresse.

9.    VERSIONER
9.1    Dette er version 1 af Pure Kids A/S persondatapolitik dateret den 01/09-2020.